Со скольки лет можно стать адвокатом

Со скольки лет можно стать адвокатом


  Кім адвокат, нотариус бола алады? Қазақстанда мынадай азаматтар адвокат бола алады: жоғары заңдық білімі бар; ҚР Жоғары Сот кеңесінің жанындағы Біліктілік комиссиясында біліктілік емтиханын тапсырған немесе адвокаттар алқасында тағылымдамадан немесе аттестаттаудан өткен, сотта тиісті тағылымдамадан өткен  және облыстық немесе оған теңестірілген сотта пленарлық отырыста оң пікір алған немесе судья өкілеттігін тоқтатқан немесе прокуратура немесе тергеу органдарынан 10 жылдан кем емес прокурор немесе тергеуші лауазымында  теріс ниеттер бойынша жұмыстан шығарылуды қоспағанда, жұмыстан шығарылғандар; адвокаттық қызметпен айналысуға лицензия алғандар. Қазақстанда мынадай азаматтар нотариус бола алады: 25 жасқа толған; жоғары заңдық білімі бар; 2 жылдан кем емес заңдық мамандық бойынша жұмыс өтілі бар; Нотариуста 1 жылдан кем емес мерзімде тағылымдамадан өткен; әділет аттестаттау комиссиясынан аттестаттаудан өткен; нотариаттық қызметпен айналысу құқығын алғандар.

Адвокаттық қызметпен айналысуға лицензияны қалай алу керек? Адвокаттық қызметке лицензияны алу үш кезеңде жүргізіледі, ол тағылымдаманы қамтиды  — қажетті дағдыларды, аттестаттауды және лицензияларды тікелей алуды қамтиды. Адвокаттық қызметпен айналысу үшін тағылымдамадан өту.

Егер сіз адвокат болу туралы шешім қабылдасаңыз, онда мынадай құжаттармен адвокаттардың аумақтық алқасына жүгіну қажет: тағылымдамадан өтуге рұқсат туралы өтініш; ҚР азаматының жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмелері; жоғары заңдық  білім туралы дипломның көшірмесі (салыстыру үшін түпнұсқаны ұсынбаған жағдайда нотариалды куәландырылғаны ); заң мамандығы бойынша жұмыс өтілін растайтын еңбек кітапшасының немесе өзге құжаттың көшірмесі; психиатриялық және наркологиялық диспансерлердің медициналық анықтамалары; соттылықтың болмауы туралы анықтама . Тағылымдамадан өтуді ұйымдастыруды Адвокаттардың тағылымдамадан өтушілерінің тағылымдамадан өту тәртібі туралы ережеге сәйкес адвокаттар алқасының президиумы жүзеге асырады.


Что нужно, чтобы стать адвокатом и получить соответствующий статус?


В начале своей деятельности, когда опыта еще мало, собственной клиентуры и положительной репутации нет вообще, а адвокатские взносы ежемесячно платить надо, новоиспеченным молодым адвокатам приходится достаточно сложно в материальном плане.

Итак, адвокатом может быть человек: Получивший юридическое образование, обязательно высшее, в аккредитованном государством вузе, либо имеющий ученую степень в юриспруденции.

Проработавший 2 и более года по юридической специальности, либо стажировавшийся в адвокатском бюро, коллегии или консультации.